Siellä, missä
kipu on.

Toimin yrityksissä sovittelijana ja valmentajana, joka etsii ratkaisuja työyhteisöjen kipupisteisiin.

Kun tukos poistuu, niin myös kipu poistuu

Kiinalaisessa lääketieteessä ajatellaan, että siellä missä on tukos, siellä on myös kipu. Kun tukos poistuu, niin myös kipu poistuu. Fyysinen kipu saa mielen kiristymään ja kun mieli kiristyy, niin keho kiristyy entisestään.

Yritysmaailmassa pätee hyvin pitkälti sama ajattelu, mutta harvoin yrityksen johto ymmärtää lähteä etsimään tukosta. Kipu sen kuin jatkuu ja oravanpyörä on valmis. Tärkeää on se, kuinka tukosta lähdetään etsimään, jolloin kivun selvittäminen on nopeampaa, tehokkaampaa ja rakentavampaa.

Alta löydät kolme erilaista kuvausta tilanteista, joita kipu yhdistää.

Vastakkainasettelun vastavoima

Säännöllisin väliajoin yrityksissä syntyy uusia polarisaatiotilanteita ja samalla osa jo olemassa olevista vahvistuu. Vastakkainasettelu voi siis syntyä yhteisön tai työpaikan sisällä tai laajemmin yhteiskunnassa.

Yksi silmäpari näkee enemmän kuin kaksi

Ihmiset toimivat monissa tapauksissa itseohjautuvasti vieruskaverin toimintaa matkien, eikä kukaan johda toimintaa keskitetysti. Ihminen on sosiaalinen olento.

Työ + yhteisö = Työyhteisö

Keskinäinen luottamus ja arvostus ovat yhteistyön perusta. Työyhteisössä kunnioitetaan erilaisia työskentelytapoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, yhteisesti sovituissa rajoissa. Osaamista jaetaan yhteiseen käyttöön. Työkaveria kohtaan toimitaan ammattimaisesti. Erimielisyydet ratkaistaan viipymättä niiden henkilöiden kanssa, jotka liittyvät erimielisyyden syntymiseen ja voivat vaikut-taa niiden ratkaisemiseen. Yhteistyötä edistävät toimintatavat on sovittu yhdessä ja niitä noudatetaan.

Mentorointia ja terapiaa

On sanottu, että ”elämän tarkoitus on elää tarkoituksellista elämää”. Niin lienee myös työelämän laita.