Mentorointia ja terapiaa

On sanottu, että ”elämän tarkoitus on elää tarkoituksellista elämää”. Niin lienee myös työelämän laita.

Jari on opiskellut Tommy Hellsten -instituutissa integratiivista psykoterapiaa. Sen koulutuksen aikana omat kipupisteet tulivat erittäin tutuiksi sekä ymmärrys siitä, kuinka toisia voi auttaa itsetuntemuksen lisäämisessä sekä työyhteisöjen ihmissuhde- ja johtamistaitojen kehittämisessä. Tämän jälkeen Jari on opiskellut Viktor Frankl Institute of Finlandissa logoterapiaa. Sitä kuvaillaan hyvän elämän filosofiaksi, sillä se keskittyy löytämään ja ymmärtämään elämän merkitystä ja tarkoitusta. Fokuksessa ei ole niinkään ongelmat vaan enemmänkin siinä autetaan ihmisiä löytämään syvempiä tapoja kokea ja arvostaa elämäänsä, mikä on keskeistä hyvälle elämälle.

Viimeisimmäksi Jari on myös opiskellut kansainvälisen Teacher of Presence -tutkinnon Eckhart Tolle School of Awakening -ohjelmassa.

MENTOROINTI
Jokainen ihminen on johtaja… ainakin oman elämänsä johtaja. Oli johtajuuden rooli mikä tahansa, niin uskon pystyväni auttamaan Sinua juuri siellä, missä kipu on. Oman pitkän ja monipuolisen johtajakokemuksen avulla ymmärrän hyvin sekä suurten että pienempien organisaatioiden johtamisen kipupisteitä. Terapeuttinen kokemus tuo tarvittaessa syväluotaavan ulottuvuuden ihmisyyttä kunnioittaen.

TERAPIA
Tarjoan matalan kynnyksen keskusteluterapiaa erilaisiin elämäntilanteisiin niin yksilöille, pariskunnille kuin ryhmäohjauksen muodossa. Täysi luottamus ja henkilökohtainen arvostus ovat arvoja, joista en tingi. Asioista voidaan ”pallotella” tai sitten mennä sinne ”syvään päätyyn”. Juuri Sinun tarpeesi mukaan.

Tervetuloa luomaan ihmisten kokoisia ihmetekoja!

KYSYMYS 1
Mentorointi on yksi henkilökohtaisen valmennuksen muoto. Siinä pallotellaan ajatuksilla ja haetaan uutta ymmärrystä asioille, jotka saattavat joskus olla jumissa. Otetaanko yksi erä pallottelua?

KYSYMYS 2
Ihmisen tietoisuus itsestä lisääntyy, kun saa mahdollisuuden keskustella itselle tärkeistä asioista turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä. Tällöin puhutaan usein matalan kynnyksen terapeuttisesta tapaamisesta. Kysy lisää, jos kiinnostuit aiheesta?

Jos vastasit jompaan kumpaan tai molempiin kysymykseen kyllä, suosittelen, että varaat ajan ilmaiseen konsultaatioon.

Ota yhteyttä