Työ + yhteisö = Työyhteisö

Keskinäinen luottamus ja arvostus ovat yhteistyön perusta. Työyhteisössä kunnioitetaan erilaisia työskentelytapoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, yhteisesti sovituissa rajoissa. Osaamista jaetaan yhteiseen käyttöön. Työkaveria kohtaan toimitaan ammattimaisesti. Erimielisyydet ratkaistaan viipymättä niiden henkilöiden kanssa, jotka liittyvät erimielisyyden syntymiseen ja voivat vaikuttaa niiden ratkaisemiseen. Yhteistyötä edistävät toimintatavat on sovittu yhdessä ja niitä noudatetaan.

Näissä tilanteissa roolini yrityksissä on yhdistää työ ja yhteisö toimivaksi kokonaisuudeksi. Työyhteisöksi. Ajattelun ja mindsetin muutokseen liittyy myös työn ja elämän tarkoituksen, sekä läsnäolon merkityksen avaaminen yrityksen henkilöstölle. Kun prosessit, johtaminen ja ihmisyys kohtaavat, syntyy hyviä suunnitelmia ja sitä kautta erinomaisia tuloksia.

KYSYMYS 1
Ihminen haluaa olla ”joku jollekin”. Onko työyhteisösi paikka, jossa psykologinen turvallisuus toteutuu ja ihminen kokee merkitystä ryhmän jäsenenä? Kuinka tämän aiheen kanssa kannattaisi edetä? Sparrataanko hetki?

KYSYMYS 2
Olen toiminut kahden eri palloilulajin Suomenmestariseuran hallituksen jäsenenä. Yhteishenki ja sitoutuneisuus sovittuihin tavoitteisiin olivat toiminnan keskiössä. Saman voi tehdä myös työyhteisössä. Kysy lisää, niin annan vinkkejä?

Jos vastasit jompaan kumpaan tai molempiin kysymykseen kyllä, suosittelen, että varaat ajan ilmaiseen konsultaatioon.

Referenssi

Tampereella huimaa kasvua tällä hetkellä toteuttava Linjateräs Oy oli Jarin ensimmäinen asiakas oman yritystoimintansa aloitettuaan. Silloisen omistajan tavoite oli siirtyä sivuun operatiivisesta johtamisesta ja kasvattaa liikevaihtoa 30%. Homma lähti liikkeelle henkilöstön osaamisen ja motivaation analysoinnilla. Tämän jälkeen luotiin uusia rooleja töiden sujuvuuden parantamiseksi sekä lisättiin tuntuvasti sisäisen vuorovaikutuksen tapoja. Uuden tuotantopäällikön kanssa hyödynnettiin Lean-ajattelutapaa prosessien kehittämiseen sekä mahdollistettiin jokaisen henkilökohtainen vaikuttaminen omaan palkanmuodostukseen. Yrityksessä kylvettiin myös siemeniä vahvemman sisäisen yhteistyön ja ilmapiirin syntymiselle.

”Tulin taloon vuonna 2016 tuotantopäälliköksi. Pääsin mukaan erinomaiseen vaiheeseen, jossa yrityksen perustuksia laitettiin uuteen malliin. Kaikki silloiset tavoitteet on nyt moninkertaisesti ylitetty. Mittarit ovat yksiselitteisen selkeitä, niin taloudellisten kuin sosiaalistenkin lukujen suhteen. Kaikilla menestystarinoilla on alkunsa. Jarin rooli on ollut kasvun alkuvaiheessa todella näkemyksellinen ja tärkeä nykyisen tason saavuttamisen suhteen.”

Tero Viitanen, toimitusjohtaja, Linjateräs Oy
www.linjateras.fi

Ota yhteyttä