Yksi silmäpari näkee enemmän kuin kaksi

Ihmiset toimivat monissa tapauksissa itseohjautuvasti vieruskaverin toimintaa matkien, eikä kukaan johda toimintaa keskitetysti. Ihminen on sosiaalinen olento.

Vaikka ihmisen reagointikyky jää kauaksi lintujen taidoista, meilläkin esiintyy parviälyä. Tuttu tilanne on esimerkiksi urheilustadionin katsomossa nostettavat aallot, tai kun joku aloittaa käsien taputtamisen esityksen jälkeen, muut seuraavat pienellä viiveellä mukana.

Myös ihmisten palavereissa ja projekteissa jonkun pitää yleensä ottaa vetovastuu, jos halutaan saada tuloksia aikaiseksi, mutta silloin ei ole kyse parviälystä. Parvi toimii itseohjautuvasti, ilman keskitettyä johtoa.

Parviälyn salaisuus on siinä, että jokainen parvessa lentävä lintu seuraa vierustoveriaan ja tämän liikkeitä. Mikään yksilö ei voi olla yhtä aikaa tietoinen koko parven käyttäytymisestä, mutta ei sen tarvitsekaan: viesti kulkee eteenpäin salamannopeasti linnulta toiselle.

Yritysmaailmassa näin ei kuitenkaan usein ole. Parviäly toimii aluksi, mutta haasteiden ja tavoitteiden kasvaessa koko organisaatio sokeutuu helposti. Umpisolmuja ei pystytä näkemään, eikä niiden avaamiseen löydy työkaluja. Viesti ei yksinkertaisesti enää kulje eteenpäin, toisin kuin linnuilla.

Näissä tilanteissa tehtävänäni on tunnistaa yrityksen toimintaa ohjaavat konventiot, nähdä vallitsevat umpisolmut ja luoda sen kaltaiset työkalut ja toimintamallit, jotka avaavat ne.

KYSYMYS 1
Virtaustehokkuus on Lean-ajattelun kulmakiviä. Onko sinulla vaikeuksia saada asiat rullaamaan, kun on hankala löytää virtauksen esteiden syitä? Uskotko, että neljän päivän analyysini tuo esille sellaisia parannusehdotuksia, joita ei ole vielä huomattu ja kokeiltu?

KYSYMYS 2
Yritystoiminnan dynamiikka koostuu teknisistä, taloudellisista ja kaupallisista elementeistä. Kuten myös hallinnollisista ja sosiaalisista. Haluaisitko vaihtaa kanssani ajatuksia siitä, kuinka työsi näiden elementtien kanssa voisi helpottua?

Jos vastasit jompaan kumpaan tai molempiin kysymykseen kyllä, suosittelen, että varaat ajan ilmaiseen konsultaatioon.

Referenssi

Etelä-Karjalaisessa perheyhtiö Vankkapuu Oy:ssa Jarin tehtävä alkoi juuri tunnistamalla organisaation silloisen toimintamallin keskeisimmät tukokset eli kehityskohteet. Yrityksen kasvutarinan jatkumisen suhteen oli mietittävä johtamisjärjestelmän eri osa-alueita uudelleen. Alussa tehtiin merkittävä rakenteellinen muutos vastuisiin ja rooleihin sekä muodostettiin yhteisiin prosesseihin läpi yrityksen meneviä toiminnallisia ryhmiä. Noin reilun vuoden päästä tämä uusi toimintamalli alkoi selkeästi näkymään mm. kunnossapidon ennakkoivassa toiminnassa ja laajemmassa vastuun kantamisessa uusien toimenkuvien mukaisesti. Samalla yrityksen omistaja päätti jatkaa ”hartioiden leventämistä” kohti seuraavan kokoluokan yritystoimintaa.

”Jarin avulla olemme onnistuneet rakentamaan Vankkapuun toimintaa useamman tukijalan varaan. Ihminen on hitain elementti tässä prosessissa. Suurempi muutos vaatii kärsivällisyyttä ja uskoa tavoitteeseen. Monipuolisen kokemustaustansa avulla Jari toimii välillä konsulttina, toisinaan valmentajana ja usein lisäresurssina niillä alueilla, joille Vankkapuulla ei ole oma osaamista. Hän myös tunnistaa liiketoiminnan niitä tärkeitä alueita, joita muut ei aina huomaa ja pyrkii tuomaan niihin uuden toimivan palasen. Hänen roolissaan objektiivisuus ja ison kuvan ymmärtäminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.”

Mikko Vanhatalo, toimitusjohtaja, Vankkapuu Oy
www.vankkapuu.fi

Ota yhteyttä